24/01/2021 18:40:48            

 
  

Welkom op onze site

Het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1971, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1971.

Opdracht

  • Het innen van een bijdrage ten laste van de werkgevers
  • Het toekennen van aanvullende sociale voordelen aan de arbeiders (houders van een verhuizerskaart P) in de sector en het ter zake informeren van de betrokken werkgevers
  • Het organiseren en stimuleren van beroepsopleiding en –vervolmaking
  • Het bevorderen en verbeteren van de werkgelegenheid en de bestaanszekerheid in de sector

Financiering

Het Sociaal Fonds wordt gefinancierd door de werkgevers uit de sector, ressorterend onder het Paritair Comité 140.05, die arbeiders in dienst hebben, ingeschreven bij de RSZ onder het kengetal 084.

Beheer

Ter verduidelijking hierna overzicht van de mandaten Beheerraad Sociaal Fonds Verhuizingen m.i.v. 1 januari 2019 (duur van de mandaten : 2019 - 2022)

 

Enerzijds 6 vertegenwoordigers van de werkgevers:

Ann De Schutter, voorzitster

Dany Pierret, beheerder

Kevin Fossoul, beheerder

Alphonse Maniscalco, beheerder

Axelle De Roeck, beheerder

Jean Quiriny, beheerder

 

Anderzijds 6 vertegenwoordigers van de werknemers:

Simon De Gelder, ondervoorzitter

Tom Peeters, beheerder

Roberto Parrillo, beheerder

Florie Baleci, beheerder

Carine Dierckx, beheerder

Sandra Langenus, beheerder

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons