6/08/2020 20:41:39            

 
  

Aanvullende werkloosheidsuitkering

Formulier F1

De arbeider die wegens economische redenen deeltijds werkloos is, heeft van de werkgever recht op een aanvullende uitkering voor alle werkloze dagen.

Vanaf 01-06-2009 wordt de bijkomende toelage voor werkloosheid als volgt samengesteld:

€ 6,00/dag in de 5-dagen week
€ 5,00
/dag in de 6-dagen week

Toekenningsvoorwaarden:

  1. tijdelijk werkloos zijn tengevolge van gebrek aan werk om economische redenen;
  2. recht hebben op werkloosheidsuitkeringen in toepassing van de wetgeving inzake de werkloosheidsverzekering.

Wat moet de werknemer doen:

  1. het formulier F1 laten invullen door zijn uitbetalingsorganisme;
  2. het vak voor de werknemer bestemd op hetzelfde formulier, invullen en ondertekenen;
  3. het formulier aan de werkgever overhandigen bij ontvangst van de aanvullende uitkeringen.

Wat moet de werkgever doen:

  1. aan de werknemer een formulier F1 overhandigen voor iedere deeltijdse werkloosheid om economische redenen;
  2. bij teruggave van de werknemer van het door hem en door zijn uitbetalingsorganisme nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt de werkgever aan de werknemer de aanvullende vergoedingen waarop hij recht heeft;
  3. de werkgever vult op zijn beurt het formulier F1 in en zendt dit aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van 100 % van de aanvullende uitkeringen ten laste van het Sociaal Fonds. (De terugbetaling is beperkt tot 60 dagen per werknemer per jaar en per bedrijf maximum 12 % van de aan de RSZ aangegeven dagen van het jaar voordien.)
  4. het tewerkstellingsattest (F3) invullen en terugzenden naar het Sociaal Fonds.

Belangrijk: Zelfs indien het aantal terugbetaalde aanvullende uitkeringen van het Sociaal Fonds beperkt zijn, heeft de werknemer van de werkgever recht op een aanvullende uitkering voor iedere dag dat hij tijdelijk werkloos was wegens economische redenen.


 

NIEUWE CAO's gesloten 26/09/2019 - ZIE RUBRIEK CAO (Syndicale premie, Bijdrage in de vervoerskosten, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, Tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858
Mail ons