19/01/2021 13:58:09            

 
  

Vertrekpremie bij op pensioen- of brugpensioenstelling

Formulier F4

€ 24,79/dienstjaar - maximum 16 dienstjaren

Toekenningsvoorwaarden:

  1. de firma verlaten hebben op wettelijke pensioen- of conventionele brugpensioenleeftijd;
  2. gedurende de laatste vijf jaren ononderbroken tewerkgesteld geweest zijn in de sector.

Wat moet de werknemer doen:

  1. het vak voor de werknemer bestemd op het formulier F4 invullen en ondertekenen;
  2. het formulier overhandigen aan zijn werkgever bij ontvangst van de premie.

Wat moet de werkgever doen:

  1. aan de werknemer een formulier F4 overhandigen;
  2. bij teruggave van de werknemer van het nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt de werkgever aan de werknemer de premie waarop hij recht heeft;
  3. de werkgever vult op zijn beurt het formulier F4 in en zendt het terug aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van de premie ten laste van het Sociaal Fonds.

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons