19/09/2019 17:37:05            

 
  

Vertrekpremie bij op pensioen- of brugpensioenstelling

Formulier F4

€ 24,79/dienstjaar - maximum 16 dienstjaren

Toekenningsvoorwaarden:

  1. de firma verlaten hebben op wettelijke pensioen- of conventionele brugpensioenleeftijd;
  2. gedurende de laatste vijf jaren ononderbroken tewerkgesteld geweest zijn in de sector.

Wat moet de werknemer doen:

  1. het vak voor de werknemer bestemd op het formulier F4 invullen en ondertekenen;
  2. het formulier overhandigen aan zijn werkgever bij ontvangst van de premie.

Wat moet de werkgever doen:

  1. aan de werknemer een formulier F4 overhandigen;
  2. bij teruggave van de werknemer van het nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt de werkgever aan de werknemer de premie waarop hij recht heeft;
  3. de werkgever vult op zijn beurt het formulier F4 in en zendt het terug aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van de premie ten laste van het Sociaal Fonds.

 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/09/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.

Mail ons