23/05/2019 1:49:16            

 
  

Tegemoetkoming bij overlijden

overlijden tengevolge van

  1. een ziekte of ongeval verschillend van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk: 
    € 1239
  2. een arbeidsongeval of een ongeval van en naar het werk: € 2478

De rechthebbende heeft het recht om, indien de rente >300€ is, de omvorming van het kapitaal naar een rente te vragen.

Wat moet de begunstigde doen:

De begunstigde bezorgt een uittreksel van de overlijdensakte aan de verzekeringsmaatschappij Integrale die de verdere uitbetalingsmodaliteiten op zich neemt (adres : Integrale - T.a.v. Mevrouw Carine Veneziano - Place Saint-Jacques 11, Bte 101 - 4000 Liège.

Wat moet de werkgever doen:

Het volstaat dat de werkgever de rechthebbende informeert. De betaling gebeurt rechtstreeks door de verzekeraar.


 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2018(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.

Mail ons