19/10/2018 7:43:27            

 
  

Tegemoetkoming bij overlijden

overlijden tengevolge van

  1. een ziekte of ongeval verschillend van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk: 
    € 1239
  2. een arbeidsongeval of een ongeval van en naar het werk: € 2478

De rechthebbende heeft het recht om, indien de rente >300€ is, de omvorming van het kapitaal naar een rente te vragen.

Wat moet de begunstigde doen:

De begunstigde bezorgt een uittreksel van de overlijdensakte aan de verzekeringsmaatschappij Integrale die de verdere uitbetalingsmodaliteiten op zich neemt (adres : Integrale - T.a.v. Mevrouw Carine Veneziano - Place Saint-Jacques 11, Bte 101 - 4000 Liège.

Wat moet de werkgever doen:

Het volstaat dat de werkgever de rechthebbende informeert. De betaling gebeurt rechtstreeks door de verzekeraar.


 

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2017(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2017 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,5088
Middagmaal: € 13,2275
Avondmaal: € 11,5154

Vanaf 1 december 2017 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,1897 en de flexibiliteitspremie € 3,19.

Mail ons