19/01/2021 13:34:18            

 
  

Tussenkomst kosten rijbewijs C en of CE

PROCEDURE aangaande de uitbetalingsaanvragen en uitbetalingsmodaliteiten van tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE

Inleiding:
 
Op datum van 15 juni 2009 werd, in vervanging van de CAO van 6 maart 2007, tussen de sociale partners een CAO gesloten betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van arbeiders
in dienst van ondernemingen behorend tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en/of hun aanverwante activiteiten.
 
 
PROCEDURE TOT INDIENEN VAN DE UITBETALINGSAANVRAGEN
 
1.       De werkgever richt de aanvraag aan het secretariaat van het Sociaal Fonds
           voor de werknemers die in aanmerking komen en aan volgende voorwaarden
           voldoen:
           - in het bezit zijn van een P-verhuizerskaart
           - minimum één jaar ononderbroken in dienst zijn van het bedrijf op datum van de
           aanvraag
           - in het bezit zijn van het rijbewijs B
 
2.       De aanvraag dient toe te komen op het Sociaal Fonds minstens 1 maand voor
          de aanvang van de opleiding.
 
3.       Het secretariaat van het Sociaal Fonds keurt de aanvraag al dan niet goed
          binnen de 14 dagen na ontvangst. De goedkeuring is onderhevig o.a. aan de
          mogelijkheden van het budget, zoals vastgelegd in de CAO van 15 juni 2009.
 
4.      Elke werkgever zonder Veiligheidscomité (-50 werknemers) mag in de loop van
          1 kalenderjaar maximum 6 % van zijn werknemers die aan de voorwaarden
          voldoen, met garantie van minimum 2 werknemers, laten opleiden.
          Elke werkgever met Veiligheidscomité (+50 werknemers) mag in de loop van 1 
          kalenderjaar maximum 10 % van zijn werknemers die aan de voorwaarden
          voldoen laten opleiden.
 
5.       In geval van twijfel legt het secretariaat het dossier voor deliberatie voor aan
          de Raad van Beheer van het Sociaal Fonds.
 
UITBETALINGSMODALITEITEN
 
1.      De werkgever betaalt de volledige opleiding, evenals het loon van de werk-
         nemer tijdens de opleidingsuren.
 
2.      De werkgever kan de terugbetaling van een gedeelte van de opleiding terug-
         vorderen via het secretariaat van het Sociaal fonds.
 
3.      Hiertoe richt hij een aanvraag aan het secretariaat van het Sociaal Fonds met
         volgende documenten:
          - kopie van de goedkeuring door het Sociaal Fonds (art. 1.3.)
          - kopie van de rekening van de opleiding door een erkende rijschool
          - kopie van het behaalde rijbewijs
          - verklaring van de werknemer dat hij loon ontving tijdens de opleidingsuren
 
4.      Op basis van deze gegevens vergoedt het Sociaal Fonds aan de werkgever de
         gemaakte kosten van het behaalde rijbewijs met
           - een maximum van 750 EUR voor een rijbewijs C
           - een maximum van 900 EUR voor een rijbewijs CE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons