19/09/2019 17:35:49            

 
  

AnciŽnniteitspremie

   

 

Vanaf het dienstjaar 2013 (betaalbaar in 2014, 2015, 2017,2017 en 2018) wordt de premie als volgt vastgesteld :

·            25,00 vanaf  3 jaar dienst

·            48,00 vanaf  5 jaar dienst

·            85,00 vanaf 10 jaar dienst

·         € 122,00 vanaf 15 jaar dienst

·         € 160,00 vanaf 20 jaar dienst

 

 

Jaarlijks in de loop van de maand januari volgend op het betrokken dienstjaar, zal de werkgever de anciënniteitspremie aan de werknemers betalen.

Werknemers die het bedrijf verlaten hebben in de loop van het jaar, om andere dan zwaarwichtige redenen en in aanmerking komen voor de anciënniteitspremie, behouden het recht op deze premie, pro rata.

De werkgever kan, binnen een periode van 3 maanden na betaling van de anciënniteitspremie, de bedragen terugvorderen bij het Sociaal Fonds, mits voorlegging van een betalingsbewijs en een kopie van de P-kaart van de betrokken werknemer.

 

 

 


 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk ††† KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot Ä 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/09/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geÔndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: Ä 16,8561
Middagmaal: Ä 13,5058
Avondmaal: Ä 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding Ä 3,2568 en de flexibiliteitspremie Ä 3,2568.

Mail ons