20/01/2021 3:58:01            

 
  

Tussenkomst kosten bestuurderskaart voor digitale tachograaf

Het protocol van akkoord van 26 juni 2007 voorziet in een tussenkomst van het Sociaal Fonds in de kosten voor de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf van werknemers die als arbeider-chauffeur tewerkgesteld zijn in de subsector voor de  ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.
 
De betrokken werknemers moeten als arbeider aangegeven zijn in de RSZ- categorie 084 en in het bezit zijn van een P-verhuizerskaart.
 
De werkgever die de kosten van de bestuurderskaart van zijn arbeiders-chauffeurs heeft betaald, kan aan de hand van het degelijk ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie rubriek "Formulieren"), hiervoor de voorziene tussenkomst van het Sociaal Fonds aanvragen. Dit formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van de factuur van het ITLB (1) , uitgeschreven op naam van de werkgever, betreffende de kosten van de bestuurderkaarten en waarop de naam en voornaam van de betrokken werknemers, alsook het nummer van hun bestuurderkaart zijn vermeld.
 
Bovendien zal bij de aanvraag tot tussenkomst een lijst gevoegd worden met de volgende gegevens:
-          naam en voornaam van de betrokken arbeiders-chauffeurs;
-          rijksregisternummer van de betrokken arbeiders-chauffeurs;
-          nummer van hun P-verhuizerskaart;
-          nummer van hun bestuurderkaart;
-          geldigheidsdata van hun bestuurderkaart.
 
De financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds bedraagt maximaal de kostprijs gefactureerd door het ITLB (1)  exclusief BTW en gebeurt slechts één keer per geldigheidsperiode. Indien het bedrag van de factuur evenwel lager is dan de maximale tussenkomst, wordt de tussenkomst beperkt tot het bedrag van deze factuur.
 
De aanvraag voor financiële tussenkomst bestuurderskaart afgeleverd in 2007 dient vóór 12 februari 2008 op het Sociaal Fonds toe te komen.
 

(1) of van de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de bestuurder zijn gewone verblijplaats heeft.

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons