19/01/2021 13:28:39            

 
  

Verblijfsvergoeding

 

 Vanaf 1 december 20120 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

 

overnachting en ontbijt

€ 17,1762

middagmaal

€ 13,7623

avondmaal

€ 11,9809

Totaal

€ 42,9194

 

 

 

Vanaf 1 december 2019 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

 

 

overnachting en ontbijt

€ 17,0061

middagmaal

€ 13,6260

avondmaal

€ 11,8623

Totaal

€ 42,4944

 

 

 

Vanaf 1 december 2018 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

 

overnachting en ontbijt

€ 16,8561

middagmaal

€ 13,5058

avondmaal

€ 11,7577

Totaal

€ 42,1196

 

Vanaf 1 december 2017 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

overnachting en ontbijt

€ 16,5088

middagmaal

€ 13,2275

avondmaal

€ 11,5154

Totaal

€ 41,2517

 

 

Vanaf 1 december 2016 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

overnachting en ontbijt

€ 16,20

middagmaal

€ 12,98

avondmaal

€ 11,30

Totaal

€ 40,48

 

Vanaf 1 december 2015 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

overnachting en ontbijt

€ 16,02

middagmaal

€ 12,84

avondmaal

€ 11,17

Totaal

€ 40,03


 

 Artikel 1
De werklieden en werksters die wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn ergens te overnachten, hebben recht op:

  1. een vergoeding voor het avondmaal indien de diensttijd van de dag vóór de middag (12 uur) aanvangt;
  2. een vergoeding voor de overnachting en het ontbijt;
  3. een vergoeding voor het middagmaal indien de terugkomst op de werkplaats na 14 uur plaats heeft.

Artikel 2
Voor zover zij minstens de in het arbeidsreglement voorziene arbeidsprestaties hebben verricht en voor zover zij wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn op de werkplaats terug te komen na 22 uur, hebben de arbeiders recht op de vergoeding voor het avondmaal.
Het voordeel voortspruitend uit Art. 2 is niet cumuleerbaar met dit voortspruitend uit Art. 3.

Artikel 3
§1 Een aanvullende vergoeding gelijk aan de vergoeding voor het avondmaal wordt toegekend indien de diensttijd van de dag wordt overschreden.
Het voordeel voortspruitend uit Art. 3 is niet cumuleerbaar met dit voortspruitend uit Art. 2.

§2 Voor de toepassing van dit artikel, onder “overschrijding van de diensttijd van de dag” wordt bedoeld de overschrijding van de tijd voor de bedoelde dag vastgesteld ofwel door de CAO betreffende de arbeidsduur in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten,  ofwel door de CAO betreffende de uitvoering van nieuwe arbeidstijdstelsels in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. De diensttijd van de dag moet minstens 10 uur bedragen.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons