6/08/2020 20:42:41            

 
  

Verwijderingsvergoeding

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 /uur

 

De verwijderingsvergoeding is volgens de cao verschuldigd op de aanwezigheidsuren die worden vergoed aan 100 pct. 

Gezien de cao spreekt over “aanwezigheidsuren” gaat het zowel om arbeidstijd als beschikbaarheidstijd daar beide tijden onder het begrip “aanwezigheidstijd” vallen en beide tijden aan het normale loon worden betaald.

Het is zo dat deze cao niet die uren viseert die vergoed worden boven de 100 %, zoals overuren. 

Bij overloon wordt alleen rekening gehouden met arbeidstijd en niet met beschikbaarheidstijd.

Voorbeeld: een werknemer is 16 uren per dag aanwezig op het werk, nl. 9 uur arbeidstijd en 7 uren beschikbaarheidstijd. Al deze uren worden beschouwd al aanwezigheidsuren die vergoed worden aan 100%. Er is ook een verwijderingspremie verschuldigd voor 7 uren, doch geen overloon.

De inhoud van dit bericht is louter informatief en onder alle voorbehoud. Het bericht is geen juridische analyse en kan de auteur niet verantwoordelijk stellen. De verstrekte informatie doet geen afbreuk aan de soevereine appreciatiebevoegdheid van hoven en rechtbanken. 

 

 

 


 

NIEUWE CAO's gesloten 26/09/2019 - ZIE RUBRIEK CAO (Syndicale premie, Bijdrage in de vervoerskosten, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, Tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858
Mail ons