19/01/2021 12:29:23            

 
  

Verwijderingsvergoeding

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 /uur

 

De verwijderingsvergoeding is volgens de cao verschuldigd op de aanwezigheidsuren die worden vergoed aan 100 pct. 

Gezien de cao spreekt over “aanwezigheidsuren” gaat het zowel om arbeidstijd als beschikbaarheidstijd daar beide tijden onder het begrip “aanwezigheidstijd” vallen en beide tijden aan het normale loon worden betaald.

Het is zo dat deze cao niet die uren viseert die vergoed worden boven de 100 %, zoals overuren. 

Bij overloon wordt alleen rekening gehouden met arbeidstijd en niet met beschikbaarheidstijd.

Voorbeeld: een werknemer is 16 uren per dag aanwezig op het werk, nl. 9 uur arbeidstijd en 7 uren beschikbaarheidstijd. Al deze uren worden beschouwd al aanwezigheidsuren die vergoed worden aan 100%. Er is ook een verwijderingspremie verschuldigd voor 7 uren, doch geen overloon.

De inhoud van dit bericht is louter informatief en onder alle voorbehoud. Het bericht is geen juridische analyse en kan de auteur niet verantwoordelijk stellen. De verstrekte informatie doet geen afbreuk aan de soevereine appreciatiebevoegdheid van hoven en rechtbanken. 

 

 

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons