19/09/2019 17:07:28            

 
  

Permanente vorming Ambassador

Kort samengevat, moet deze nieuwe opleiding enerzijds een verse “instroom” van werkkrachten creëren door samenwerking met geïnteresseerde technische scholen en anderzijds, in het kader van de permanente vorming, de vakkennis van de bestaande werkkrachten verbeteren.

 
Het programma heeft betrekking op de ontwikkeling van
  1. de zgn “hard skills” in 6 specifieke technische modules (draag- en inpaktechnieken, veiligheid, documentatie enz.)
  2. de zgn. “soft skills” in één algemene module, welke samen met minstens één van de 6 specifieke modules moet worden afgewerkt: hier komen de aspecten teamwork, klantvriendelijk gedrag, communicatie e.d. aan bod.
Al doende leren en bijleren is de basisfilosofie. Gezien de doelgroep, wordt dan ook gekozen voor een praktijkgerichte opleiding, waarbij de theorie beperkt blijft tot het rechtstreeks toepasbare, vertaald in verstaanbaar cursusmateriaal. Bewust wordt gekozen voor ervaren technici uit de beroepspraktijk, in combinatie met  pedagogische lesgevers voor de ontwikkeling van de noodzakelijke gedragspatronen.
 
Voor het gedeelte van de opleiding dat zich richt op de 'instroom' van technisch 'voorgevormde' schoolverlaters, vormen de stages, al dan niet in de formule “werken en leren”, een belangrijk onderdeel van de opleiding. De keuze van de stageplaatsen is uiteraard afhankelijk van de module waarop de stage volgt en de stageplaatsen moeten uiteraard aansluiten op de interessesfeer van de deelnemers.
 
Voor de werknemers die reeds aan de slag zijn in de verhuissector wordt hier een boeiend traject van aangepaste permanente vorming geboden. Een traject dat de mensen moet toelaten om zich, op basis van objectieve en meetbare criteria,  verder te bekwamen in het vak waar ze voor gekozen hebben. En een hogere vakbekwaamheid zal automatisch leiden tot een betere waardering van de verhuisarbeid. Verhuizen is nu eenmaal véél meer dan inpakken en wegwezen...
 
 
Voor meer inlichtingen contacteer onze sectorconsulent Juan Caballero:  
Tel. 0479 228 207

 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/09/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.

Mail ons