20/01/2021 4:26:48            

 
  

Hospitalisatieverzekering voor de arbeiders

           

Iedereen weet het, een ziekenhuisopname brengt kosten met zich mee die je zelf moet betalen. Die factuur kan zelfs snel oplopen. Het ziekenfonds neemt niet alles voor haar rekening. Daarom hebben de sociale partners vanaf 1 januari 2012 een hospitalisatierekening met uitgebreide waarborgen afgesloten. Je hoeft je dus geen financiële zorgen meer te maken. Deze hospitalisatieverzekering werd afgesloten bij AG Insurance. Voor jou is het gratis want de verzekeringspremies worden betaald door de werkgevers van de sector.

Wanneer ben je verzekerd?

Zodra je in 2 opeenvolgende kwartalen in een onderneming in de verhuissector hebt gewerkt, ben je automatisch verzekerd. Je moet daar zelf niets voor doen.

AG Insurance bezorgt je een  Medi-Assistance kaart. Bewaar die kaart zorgvuldig want daar staan alle gegevens op die je nodig hebt bij een hospitalisatie.

 
Wat is verzekerd?

Bij hospitalisatie betaalt de verzekering het overgrote deel van je kosten : de operatiekosten, het supplement voor een kamer, de erelonen van de artsen, de geneesmiddelen, prothesen, palliatieve zorgen in ziekenhuis, … Ook de kosten van een dagkliniek zijn gedekt.

Dankzij de Medi-Assistance kaart worden deze kosten rechtstreeks door AG Insurance geregeld.

 
Er is zelfs meer!

De kosten voor geneesmiddelen en raadplegingen 2 maanden vóór en 6 maanden na je hospitalisatie worden eveneens terugbetaald. Zonder enige beperking.

Ook alle kosten voor de behandeling van 30 zware ziekten worden terugbetaald. Zelfs zonder ziekenhuisopname. Het gaat onder meer over diabetes, kanker, leukemie, nierdialyse, ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, aids …

Als je in het buitenland onverwachts in een ziekenhuis wordt opgenomen, zullen ook die kosten worden terugbetaald. Daarnaast is er een volledig bijstandspakket en als het nodig is, de repatriëring naar België.

 

Wat moet je zelf nog betalen?

Enkel als je kiest voor een eenpersoonskamer betaal je zelf 175€, per jaar. Voor een tweepersoonskamer of een gemeenschappelijke kamer moet je dit niet betalen.

Ook de kosten die medisch niet noodzakelijk zijn betaal je zelf, de telefoonrekening bijvoorbeeld. Maar ook de kosten van zuiver esthetische ingegrepen en tandartskosten zijn niet verzekerd.

 

Wat doe je als je weet dat je naar het ziekenhuis moet?

In het contract dat de sociale partners met AG Insurance hebben afgesloten werd opgenomen dat de ziekenhuisfactuur rechtstreeks door AG Insurance betaald zou worden. Dit is de zogenaamde derdebetalersregeling.

OPMERKING: de terugbetaling via de derdebetalersregeling is pas mogelijk van zodra u uw gepersonaliseerde kaart hebt ontvangen.

Indien de derdebetalersregeling niet van toepassing kan zijn, je wenst er geen gebruik van te maken of je wenst terugbetaling te bekomen in het kader van de ambulante waarborgen (“pre & post” of “zware ziekten”) dien je het document “schademelding” en “Procedure voor het indienen van medische kosten” in te vullen en samen met je kosten rechtstreeks op te sturen naar AG Insurance. Deze documenten vindt je eveneens terug op de website www.agemployeebenefits.be. Je gaat naar de rubriek “aangeslotenen” en vervolgens naar “Een schadegeval aangeven ?”.  

Twee weken vóór je ziekenhuisopname moet je contact opnemen met het servicecenter van AG Insurance (078/15.50.30). Je vindt het nummer ook op je Medi-Assistance kaart. Het servicecenter begeleidt je dan verder.

Je ontvangt een document dat je bij je opname moet afgeven in het ziekenhuis. Vanaf dat moment worden alle facturen direct naar AG Insurance gestuurd.

 

En wat bij een spoedopname?

Bij een dringende of onverwachte opname moet jij of iemand uit je omgeving zo vlug mogelijk het servicecenter van AG Insurance (078/15.50.30) op de hoogte brengen.

 

Wat met de kosten vóór en na een opname of bij een zware ziekte?

Om deze kosten terug te krijgen, moet je een speciaal document invullen dat je met alle bewijsstukken opstuurt naar het servicecenter. Dat document kan je terugvinden op de website www.agemployeebenefits.be. U gaat naar de rubriek “aangeslotenen” en vervolgens naar “Een schadegeval aangeven ?”, of aanvragen bij het servicecenter (078/15.50.30) 

 

Wat als je niet meer in de verhuissector werkt?

Je verliest de voordelen van de sectorale hospitalisatieverzekering als je gedurende 2 volledige kwartalen niet meer in de sector hebt gewerkt.

Het Sociaal Fonds van de Verhuis brengt je daarvan op de hoogte met een brief. In deze brief wordt uitgelegd hoe je op eigen kosten, een hospitalisatieverzekering kan voortzetten bij de verzekeraar.

Naast het recht op een individuele voortzetting heb je  eveneens de mogelijkheid om de individuele premie te pre financieren. Dankzij deze prefinanciering zal de individuele voortzetting niet gebeuren aan de premie overeenstemmend met de leeftijd die u hebt op het moment van vertrek, maar aan de premie die overeenstemt met de leeftijd die u had op het moment dat u begon met de prefinanciering. 

We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld :

Stel : je bent nu 35 jaar oud. Indien je nu beslist om aan de prefinanciering te beginnen, dan zal je op het moment dat je de sector verlaat een individueel contract kunnen onderschrijven dat rekening houdt met de leeftijd waarop je begonnen bent met de prefinanciering. En dus niet met de leeftijd die je bereikt hebt op het moment van je vertrek.

Als prefinanciering van de hospitalisatieverzekering biedt AG Insurance het product AG Care Vision aan. AG Care Vision garandeert niet enkel de instapleeftijd, maar biedt ook nog de mogelijkheid om de collectieve verzekering verder aan te vullen. Deze aanvulling kan dan via het product AG Care Vision met de Delta waarborg. 

Deze prefinanciering is een zuiver individuele aangelegenheid, waar de sector niet in tussenkomt. Indien je hierover meer informatie wenst te bekomen kan je terecht op www.sociaalfonds-verhuizingen.beof op de website van AG Insurance ( www.agemployeebenefits.be ) > aangeslotenen > nuttige info of  bij uw lokale makelaar.

Meer info?

Een korte folder vertelt niet alles. Voor uitgebreide informatie kan je hier terecht (Hospitalisatieverzekering.pdf) of kan je contact opnemen met het servicecenter van AG Insurance (078/15.50.30).

Vermeld steeds duidelijk je persoonlijk contractnummer dat je terugvindt op je Medi-Assistance kaart!

Deze samenvatting is louter informatief zonder juridisch bindende waarde


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons