20/01/2021 5:21:09            

 
  

Protocol Akkoord 2015-2016

Protocolakkoord PC 140.05 Verhuis

Ondergetekende partijen komen overeen in het kader van het sectoraal overleg 2015/2016 om vanaf 01/01/2016 :

  1. De bijdrage aan het sectoraal pensioenfonds van 0,6% te verhogen naar 0,85% op de bruto loonmassa (excl. Patronale bijdrage), dit komt gemiddeld overeen met een verhoging van € 50,00 per jaar per voltijdse werknemer.
  2. De werkgeversbijdrage aan  het Sociaal Fonds te verhogen van 1,5% naar 1,6% met de bedoeling het structureel tekort in het Fonds ter betaling van de administratiekosten voor de 2de pensioenpijler te dekken.
  3. Een loonsverhoging toe te kennen van 0,5% van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.
  4. De cao hospitalisatieverzekering zo vlug mogelijk aan te passen zodat de langdurig zieken na 6 maanden niet buiten de toepassing van deze dekking vallen.
  5. Het Sociaal Fonds voorziet eenmalig een bedrag van € 13.260,00 (maximaal) voor langdurig zieken die buiten toepassing vallen van de hospitalisatieverzekering na zes maande, voor kosten van zieken tot en met 31/12/2015 (met een indieningsperiode voor de stukken t.e.m. 31/03.2016). (Cf punt 4).

 

 

Evere, 27/10/2015

ABVV-BTB – Frank Moreels

BKV-CBD – Luc Christiaens

ACV TRANSCOM – Jan Sannen

PIERRE Didier


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons