6/08/2020 21:27:54            

 
  

Protocol Akkoord 2015-2016

Protocolakkoord PC 140.05 Verhuis

Ondergetekende partijen komen overeen in het kader van het sectoraal overleg 2015/2016 om vanaf 01/01/2016 :

  1. De bijdrage aan het sectoraal pensioenfonds van 0,6% te verhogen naar 0,85% op de bruto loonmassa (excl. Patronale bijdrage), dit komt gemiddeld overeen met een verhoging van € 50,00 per jaar per voltijdse werknemer.
  2. De werkgeversbijdrage aan  het Sociaal Fonds te verhogen van 1,5% naar 1,6% met de bedoeling het structureel tekort in het Fonds ter betaling van de administratiekosten voor de 2de pensioenpijler te dekken.
  3. Een loonsverhoging toe te kennen van 0,5% van de brutoloonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.
  4. De cao hospitalisatieverzekering zo vlug mogelijk aan te passen zodat de langdurig zieken na 6 maanden niet buiten de toepassing van deze dekking vallen.
  5. Het Sociaal Fonds voorziet eenmalig een bedrag van € 13.260,00 (maximaal) voor langdurig zieken die buiten toepassing vallen van de hospitalisatieverzekering na zes maande, voor kosten van zieken tot en met 31/12/2015 (met een indieningsperiode voor de stukken t.e.m. 31/03.2016). (Cf punt 4).

 

 

Evere, 27/10/2015

ABVV-BTB – Frank Moreels

BKV-CBD – Luc Christiaens

ACV TRANSCOM – Jan Sannen

PIERRE Didier


 

NIEUWE CAO's gesloten 26/09/2019 - ZIE RUBRIEK CAO (Syndicale premie, Bijdrage in de vervoerskosten, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, Tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858
Mail ons