19/01/2021 12:09:22            

 
  

Protocol Akkoord 2017-2018

De ondertekenende partijen sloten op 7 juni 2017, in het kader van het sociaal overleg

2017/2018, een akkoord over volgende punten.

Belangrijkste punten

- Invulling van de marge van 1,1% op de bruto lonen vanaf 1/7/2017.

 

- Een sector cao om het recht op SWT opnieuw in de verhuissector (P.C. 140.05) te activeren, op basis van de nieuwe C.A.O. nr. 17, afgesloten in de NAR.

(Koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 31 december 2014)

Verlengingen Cao’s

- Verlenging voor onbeperkte duur van de cao i.v.m. de tegemoetkoming van het SF voor behalen C en CE rijbewijs. (cao 17/12/2016)

- Verlenging voor twee jaar van de cao dd 17 september 2015 houdende de maatregelen t.a.v. de risicogroepen in de sub-sector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

- Verlenging voor twee jaar van de cao dd 17 november 2016 houdende de permanente vorming in de sub-sector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Sociale dumping

Duidelijkere omschrijving van de bevoegdheid van het PC 140.05 om oneerlijke concurrentie, misleiding van de consument, sociale fraude, enz. . aan banden te leggen.

Nieuwe werkgroepen

  • Versoepeling van de procedure voor het aanvragen van zondagwerk.

  • Versoepeling van de procedure voor het aanvragen van terbeschikkingstelling van werknemers tussen verhuisfirma’s.

  • Invoering van een mobiliteitspremie i.p.v. loon voor het traject naar en van een werf of een ander alternatief.

  • Uitbreiding van de huidige functieclassificatie (bv. magazijnier, kistenmaker – hersteller, ladderlift operator, heftruckbestuurder, Handy man, enz. ..)

  • Overleg om inzetbaarheid verhogende maatregelen te bepalen.

  • Oprichten van een werkgroep voor overleg over kwalitatieve thema’s (bv. re-integratie langdurig zieken, burn-out , zwaar werk, …)

Brussel, 07/06/2017

BTB/ABVV - UBT/FGTB                               BKV/CBD

ACV/Transcom - CSC-Transcom               


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons