6/08/2020 20:26:08            

 
  

Protocol Akkoord 2019-2020

De ondertekenende partijen sloten op 13 juni 2019, in het kader van het sociaal overleg 2019/2020, een akkoord over volgende punten:

Belangrijkste punten

 • Invulling van de marge van 1,1% op de brutolonen vanaf 1/9/2019.

 • Verhoging van de syndicale premie in twee stappen, nl.:

  • 135 € in 2019

  • 140 € in 2020

 • Betaling door het Sociaal Fonds volgens de geldende afspraken.

 • Afsluiten van een C.A.O. met betrekking tot de vakbondsafvaardiging in de verhuisondernemingen vanaf 1/7/2020, zijnde:

  • 2 mandaten vanaf 30 arbeiders;

  • 4 mandaten vanaf 75 arbeiders.

 • Syndicaal verlof van 2 dagen per mandaat en per jaar (effectief & plaatsvervanger), terugbetaling van de loonkost aan de werkgever onder de vorm van een forfaitair bedrag nog te bepalen door het SF.

 • Aanpassing van de C.A.O. met betrekking tot een verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer met volgende punten:

  • Verhoging van de tussenkomst in het sociaal abonnement tot 70 % vanaf 1/7/2019

  • Een tussenkomst in het privé-vervoer vanaf de eerste kilometer, dat vanaf 1/7/2020 (cf. artikel 4 van de C.A.O. 20 juni 2001)

  • Verhoging van de fietsvergoeding tot 0,24 €/km in twee stappen:

   • 0,20 €/km vanaf 1/7/2019

   • 0,24 €/km vanaf 1/7/2020

 • Afsluiting van C.A.O.’ s betreffende het SWT en tijdskrediet/landingsbanen voor onbepaalde duur, met ingang van 1/6/2019 en met volledige invulling van de wettelijke mogelijkheden

 • Engagement van de sociale partners om bij wetswijziging deze C.A.O. aan te passen.

 • Afsluiten van een C.A.O. tot invoering van anciënniteitsverlof vanaf 1/1/2020, nl.: 1 dag per 5 jaar tewerkstelling in de onderneming, met een maximum van 5 dagen.

  Brussel, 13/06/2019

  BTB/ABVV - UBT/FGTB                                                                               BKV/CBD
  ACV/Transcom - CSC-Transcom

                                     

                                     

 


 

NIEUWE CAO's gesloten 26/09/2019 - ZIE RUBRIEK CAO (Syndicale premie, Bijdrage in de vervoerskosten, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, Tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858
Mail ons