20/01/2021 3:48:12            

 
  

Protocol Akkoord 2019-2020

De ondertekenende partijen sloten op 13 juni 2019, in het kader van het sociaal overleg 2019/2020, een akkoord over volgende punten:

Belangrijkste punten

 • Invulling van de marge van 1,1% op de brutolonen vanaf 1/9/2019.

 • Verhoging van de syndicale premie in twee stappen, nl.:

  • 135 € in 2019

  • 140 € in 2020

 • Betaling door het Sociaal Fonds volgens de geldende afspraken.

 • Afsluiten van een C.A.O. met betrekking tot de vakbondsafvaardiging in de verhuisondernemingen vanaf 1/7/2020, zijnde:

  • 2 mandaten vanaf 30 arbeiders;

  • 4 mandaten vanaf 75 arbeiders.

 • Syndicaal verlof van 2 dagen per mandaat en per jaar (effectief & plaatsvervanger), terugbetaling van de loonkost aan de werkgever onder de vorm van een forfaitair bedrag nog te bepalen door het SF.

 • Aanpassing van de C.A.O. met betrekking tot een verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer met volgende punten:

  • Verhoging van de tussenkomst in het sociaal abonnement tot 70 % vanaf 1/7/2019

  • Een tussenkomst in het privé-vervoer vanaf de eerste kilometer, dat vanaf 1/7/2020 (cf. artikel 4 van de C.A.O. 20 juni 2001)

  • Verhoging van de fietsvergoeding tot 0,24 €/km in twee stappen:

   • 0,20 €/km vanaf 1/7/2019

   • 0,24 €/km vanaf 1/7/2020

 • Afsluiting van C.A.O.’ s betreffende het SWT en tijdskrediet/landingsbanen voor onbepaalde duur, met ingang van 1/6/2019 en met volledige invulling van de wettelijke mogelijkheden

 • Engagement van de sociale partners om bij wetswijziging deze C.A.O. aan te passen.

 • Afsluiten van een C.A.O. tot invoering van anciënniteitsverlof vanaf 1/1/2020, nl.: 1 dag per 5 jaar tewerkstelling in de onderneming, met een maximum van 5 dagen.

  Brussel, 13/06/2019

  BTB/ABVV - UBT/FGTB                                                                               BKV/CBD
  ACV/Transcom - CSC-Transcom

                                     

                                     

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons