1. Principe

De werklieden die wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn te overnachten hebben recht op:

  1. een vergoeding voor het avondmaal indien de diensttijd van de dag voor de middag (12 uur) aanvangt
  2. een vergoeding voor de overnachting en het ontbijt
  3. een vergoeding voor het middagmaal indien de terugkomst op de werkplaats na 14 uur plaats heeft.
  4. Bedrag

Vanaf 1 december 2020 wordt de verblijfsvergoeding als volgt vastgesteld:

overnachting en ontbijt € 17,1762
middagmaal € 13,7623
avondmaal € 11,9809
Totaal € 42,9195
Terug