Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 25/07/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 31/12/2020

Protocol van sectoraal akkoord 2019-2020 gesloten op 21 november 2019 :

  • syndicale premie;
  • vakbondsafvaardiging;
  • verplaatsingsvergoeding;
  • SWT en tijdskrediet/landingsbanen;
  • anciënniteitsverlof.

In het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten) werd op 21 november 2019 een protocol van sectoraal akkoord 2019-2020 gesloten (nr. 155925/CO/140).

Om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO’s. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/11/2019
Registratienr
155925
Geldig van
13/06/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
25/11/2019
Registratiedatum
16/12/2019
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
Protocolakkoord 2019/2020 in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.
BS Bericht van neerlegging
08/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
Gepubliceerd in het B.St. van
Keywords
LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE PREMIE, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN