Paritair (sub-)Comité nr.:
140.050-00.00

Bijwerking: 20/10/2021
Geldig vanaf: 30/08/2021
Geldig tot: 31/12/2022

Protocol van sectoraal akkoord 2021-2022 gesloten op 30 augustus 2021 :

 • Verhoging van de bruto lonen met 0,4% vanaf 1/1/2022.
 • Een consumptiecheque van 125€ voor elke categorie van werknemers in dienst op datum van bestelling (ongeacht het statuut) en te bestellen voor 30/09/2021.
 • Aanpassing cao fietsvergoeding : automatische koppeling aan de jaarlijkse indexatie van de maximale fiscaal vrijgestelde vergoeding.
 • Eénmalige indexering op 1/1/2022 van volgende tussenkomsten, betaald door het sociaal fonds aan de werklieden/werksters:
  • Vertrekpremie: 39,40€/jaar anciënniteit met een maximum van 630,40 €
  • Overlijdenspremie bij overlijden t.g.v. ziekte en privé ongeval): 1969,91€
  • Overlijdenspremie bij overlijden t.g.v. arbeidsongeval of ongeval van en naar het werk): 3939,81€
 • Verlenging met terugwerkende kracht en voor 2 jaar van de cao’s betreffende de eindeloopbaanregeling (SWT -tijdskrediet/landingsbanen) met volledige invulling van de wettelijke mogelijkheden.
 • Verlenging met terugwerkende kracht en voor 2 jaar diverse cao’s bepaalde duur (risicogroepen, permanente vorming).
 • Invoering betaalde feestdag voor de gemeenschap/gewest.
 • Verhoging van de syndicale premie naar 145€ vanaf het jaar 2022, uit betaalbaar door het Sociaal Fonds in 2023.

In het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten) werd op 30 augustus 2021 een protocol van sectoraal akkoord 2021-2022 gesloten.

Om de integrale tekst te lezen, klik hieronder.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO’s. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.