040105 ARAB-vergoeding

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 17/11/2011
Geldig vanaf: 01/09/2011

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 15 september 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de toekenning van een ARAB-vergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Voor de geactualiseerde bedragen van deze vergoeding, verwijzen wij u naar de sectorale documentatie Hfdst. 040203.

De werkgevers kennen aan hun niet-sedentaire werknemers een vergoeding toe, ARAB-vergoeding genaamd.

Deze ARAB-vergoeding geldt als terugbetaling van de kosten die worden gedaan door het niet-sedentair personeel, buiten de zetel van de onderneming, vermeld in het arbeidsreglement, maar die eigen zijn aan de onderneming.

De ARAB-vergoeding dient vermeld te worden op de fiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek “kosten eigen aan de werkgever”.

De ARAB- vergoeding vindt haar oorsprong in de ARAB- voorzieningen die van toepassing zijn voor de sedentaire werknemers, overeenkomstig Titel II hoofdstuk II, afdeling II van het Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming.

Gelet op het mobiel karakter van het tewerkgesteld personeel, waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen (zoals bijvoorbeeld wasplaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.,) dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op het bestaan de privé-accommodatie.

Voor elk uur van de diensttijd zoals omschreven in de CAO van 13 juni 2005 betreffende de arbeidsduur en/of de nieuwe arbeidsregeling, wordt aan de werklieden een forfaitaire ARAB-vergoeding toegekend van:

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/09/2011
Registratienr
106715
Geldig van
01/09/2011
Geldig tot
Neerleggingsdatum
17/10/2011
Registratiedatum
03/11/2011
Onderwerp
toekenning van een ARAB-vergoeding
BS Bericht van neerlegging
17/11/2011
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/12/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
17/01/2013
Keywords
KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)