Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 12/01/2021
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 12/01/2021

  • Indexatie: 0,9 % op de minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8 (maximum bedrag indexatie: 42,79 EUR);

De huidige barema’s vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Volgens het indexatiesysteem van toepassing in het Paritair Comité voor bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken moeten de minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8 van de bedienden verhoogd worden met 0,9 % vanaf 1 januari 2021.

Van de bedienden waarvan het maandloon meer dan het eindloon van de klasse 8 (4753,96 EUR vóór 1 januari 2021) bedraagt, zal de indexatie tot 42,79 EUR (of 0,9 % van 4753,96 EUR) beperkt worden

Wij geven u hierna de minimumwedden geldig vanaf 1 januari 2021. Voor de bezoldigingsvoorwaarden, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.