Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 11/12/2020
Geldig vanaf: 01/09/2019

  • Conventionele verhoging: +1,1 % op de minimum- en effectieve lonen;
  • De huidige barema’s vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15 februari 2018 in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, moeten de minimum- en effectieve uurlonen van de arbeiders in de sector van de verhuisonderneming, meubelbewaring en aanverwante activiteiten, het garagepersoneel uitgezonderd, verhoogd worden met 1,1 % vanaf 1 september 2019.

Wij geven u hierna de minimumuurlonen geldig vanaf 1 juli 2017 in het 38-urenstelsel. Iedere looncategorie wordt voorafgegaan door de code die voor de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw gebruikt wordt voor het opstellen van de prestatieopgaven en de individuele rekening. Voor de loonvoorwaarden, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 040101.

ARAB-vergoeding van het rijdend personeel: 1,12 EUR per uur sedert 1 september 2012.

Praktische schikkingen

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen te verbeteren, rekening houdend met de verhoging waarvan boven sprake.