Paritair (sub-)Comité nr.:
140.050-00.00

Bijwerking: 17/01/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

 

Conventionele verhoging (01/01/2022) : +0,4 % op de minimum- en effectieve lonen;

De huidige barema’s vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten  in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, moeten de minimum- en effectieve uurlonen van de arbeiders in de sector van de verhuisonderneming, meubelbewaring en aanverwante activiteiten, het garagepersoneel uitgezonderd, verhoogd worden met 0,4 % vanaf 1 januari 2022.

Wij geven u hierna de minimumuurlonen geldig vanaf 1 januari 2022 in het 38-urenstelsel. Iedere looncategorie wordt voorafgegaan door de code die voor de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw gebruikt wordt voor het opstellen van de prestatieopgaven en de individuele rekening. Voor de loonvoorwaarden, zie onze sectorale documentatiehfdst. 040101 .

ARAB-vergoeding van het rijdend personeel: 1,12 EUR per uur sedert 1 september 2012.

Praktische schikkingen

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen te verbeteren, rekening houdend met de verhoging waarvan boven sprake.