Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 06/02/2021
Geldig vanaf: 01/02/2021

  • Indexatie: +0,77 % op de minimum- en effectieve lonen.

De huidige barema’s vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Volgens het indexatiesysteem van toepassing in het Paritair Comité voor het garagebedrijf moeten de minimum- en effectieve uurlonen van het garagepersoneel in het Paritair Subcomité voor de verhuizing, verhoogd worden met 0,77 % vanaf 1 februari 2021.

Voor wat betreft de minimumuurlonen moet men in elke categorie rekening houden met de loonspanning.

Wij geven u hierna de minimumuurlonen van het garagepersoneel in het Paritair Subcomité voor de verhuizing geldig vanaf 1 februari 2021. Iedere looncategorie wordt voorafgegaan door de code die voor de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw gebruikt wordt voor het opstellen van de prestatieopgaven en de individuele rekening. Voor de beroepenclassificatie van het P.C. 112, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 03. Voor de loonvoorwaarden en de loonvorming van het P.C. 112, zie Hfdst. 040101 en Hfdst. 040102.