Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 15/02/2022
Geldig vanaf: 01/02/2022

Indexatie (01/02/2022) : +5,15 % op de minimum- en effectieve lonen.

De huidige barema’s vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Volgens het indexatiesysteem van toepassing in het Paritair Comité voor het garagebedrijf moeten de minimum- en effectieve uurlonen van het garagepersoneel in het Paritair Subcomité voor de verhuizing, verhoogd worden met 5,15 % vanaf 1 februari 2022.

Voor wat betreft de minimumuurlonen moet men in elke categorie rekening houden met de loonspanning.

Wij geven u hierna de minimumuurlonen van het garagepersoneel in het Paritair Subcomité voor de verhuizing geldig vanaf 1 februari 2022. Iedere looncategorie wordt voorafgegaan door de code die voor de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw gebruikt wordt voor het opstellen van de prestatieopgaven en de individuele rekening. Voor de beroepenclassificatie van het P.C. 112, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 03. Voor de loonvoorwaarden en de loonvorming van het P.C. 112, zie Hfdst. 040101 en Hfdst. 040102.

 

Praktische schikkingen

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven of in de verloningssoftware de lonen te verbeteren, rekening houdend met de verhoging waarvan boven sprake.