Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 20/04/1988
Geldig vanaf: 01/12/1987

In het paritair comité voor het vervoer werd op 20 oktober 1987 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de arbeidsduur in de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en de aanverwante activiteiten ervan. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 23 maart 1988 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 1988.

Wij geven U hierna de integrale tekst van de CAO gevolgd door enige commentaar.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing:

Artikel 2

De ondernemingen waar de arbeidsduur nog hoger is dan 39 uur moeten deze arbeidsduur terugbrengen op 39 uur per week vanaf 1 december 1987 en op 38 uur per week vanaf 1 december 1988, telkens zonder inkomen- of loonverlies.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 1987.

Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

De arbeidsduurvermindering tot 39 en tot 38 uur dient effectief per week gerealiseerd te worden. Het is dus niet toegelaten deze arbeidsduurvermindering toe te passen door het toekennen van betaalde of onbetaalde inhaalrustdagen.

Bijgevolg dienen de uurlonen op 1 december 1987 en 1 december 1988 respectievelijk met 2,56% en 2,63% verhoogd te worden; zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Voor de toepassingsmodaliteiten van de arbeidsduurvermindering, zie ook onze sectorale documentatie Hfdst. 0702.