Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 30/12/2019
Geldig vanaf: 01/01/2020

Dagen anciënniteitsverlof: 1 dag/ 5 jaar in de onderneming.

In het Paritair Comité voor het vervoer en logistiek werd op 21 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het anciënniteitsverlof voor werklieden en werktsters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (nr. 155926/CO/140).

1. Dagen anciënniteitsverlof

Anciënniteit in de onderneming Anciënniteitsverlof
5 jaar 1
10 jaar 2
15 jaar 3
20 jaar 4
25 jaar en meer 5

2. Modaliteit

De werklieden en werksters genieten vanaf 1/1/2020 van een anciënniteitsverlof, 1 betaalde dag per 5 jaar tewerkstelling in de onderneming, met een maximum van 5 dagen.

Het loon dat voor die dag dient betaald te worden is het contractuele loon van die dag.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/11/2019
Registratienr
155926
Geldig van
13/09/2019
Geldig tot
Neerleggingsdatum
25/11/2019
Registratiedatum
16/12/2019
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
Anciënniteitsverlof: verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.
BS Bericht van neerlegging
08/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/03/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
02/04/2020
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET