Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 20/10/2021
Geldig vanaf: 01/07/2020

Openbaarvervoer:

  • Loonplafond: neen
  • Minimale afstand: 1 km.
  • Bedrag:

– trein: 70 % van de prijs van de treinkaart in 2de klasse (vanaf 01.07.2019)

– andere: 70% van de reële kosten (vanaf 01.07.2019)

Privévervoer:

  • Loonplafond: neen
  • Minimale afstand: 5 km
  • Bedrag: 60% van de normale prijs van een treinkaart

Fiets:

  • Loonplafond: neen
  • Minimale afstand: neen
  • Bedrag: 0,24EUR (vanaf 01.07.2020)

In het Paritair Comité voor het vervoer van toepassing op de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, werd op 26 september 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de terugbetaling van de vervoerkosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling. (nr. 154760/CO/140).

1. Gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen

Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de werknemers die regelmatig een openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel gebruiken.

Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 70% gemiddeld van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand en dit vanaf de 1ste kilometer.

Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, wordt de welkgeversbijdrage in de prijs van de abonnementen tot 70% van de reële kosten opgetrokken.

Ingeval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meer andere gemeenschappelijke vervoer-middelen, wordt de bijdrage van de werkgever eveneens vastgesteld op 70% van de reële kostprijs.

Deze bepaling geldt zowel wanneer één vervoerbewijs wordt afgeleverd voor het geheel van de afstand (dus zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt opgemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel) als wanneer meerdere vervoerbewijzen voor het geheel van de afstand worden afgeleverd. In dit laatste geval wordt een opsomming gemaakt van de patronale bijdragen voor elk apart vervoersbewijs

De bijdrage van de werkgever in de door de werknemers gedragen vervoerskosten zal maandelijks betaald worden, voor de werknemers met een maandabonnement of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen voor een week geldig zijn.

De werknemers leggen aan de werkgevers een ondertekende verklaring voor waarin verzekerd wordt dat zij geregeld een gemeenschappelijk openbaar vervoer benutten om zich van hun woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven; bovendien preciseren zij, indien mogelijk, het aantal effectief gereden kilometers. Zij zullen ervoor zorgen iedere wijziging van deze toestand in de kortst mogelijke tijd mede te delen. De werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

2. Privévervoermiddelen

De werklieden en werksters die woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats hebben eveneens recht, ten laste van de werkgever op een terugbetaling van 60% van de normale prijs van een treinkaart, geldend als sociaal abonnement tweede klasse van de NMBS voor de corresponderende afstand, heen en terug, afgelegd door de openbare vervoersdienst tussen de woonplaats en de werkplaats, wanneer het uur van aanvang of beëindiging van het werk, of wanneer de plaats van de exploitatiezetel van de onderneming waarvan zij afhangen niet of niet meer toelaat van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Overeenkomstig artikel 9 van de CAO nr. 19octies kan de werkgever op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

3. Fietsvergoeding

De werklieden en werksters die zich tussen de woonplaats en de werkplaats per fiets verplaatsen ontvangen vanaf 01.07.2020 een bedrag van 0,24euro/km

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/09/2019
Registratienr
154760
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
Neerleggingsdatum
07/10/2019
Registratiedatum
24/10/2019
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
04/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/09/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
19/10/2020
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN