Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2020
Geldig vanaf: 01/02/2020

Openbaar vervoer:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: neen.
 • Bedrag:
  • trein: 80% gemiddeld van de prijs van een treinkaart in 2de klasse;
  • andere: 80 % van de prijs van het gebruikte vervoerbewijs.

Privé-vervoer:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: 1 km.
 • Bedrag: volgens schaal.

Fiets:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: 1 km.
 • Bedrag: 0,24 EUR/km (vanaf 01/02/2020).

Op 2 december 2019 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten.  nr. 156713/CO/226

1. Gemeenschappelijk openbaar vervoer

Een tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten wordt toegekend aan de werknemers die regelmatig een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruiken.

Wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft, is de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 80% van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand.

Voor wat betreft het overige gemeenschappelijk openbaar vervoer, is de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten gelijk aan 80% van de prijs van het gebruikte vervoerbewijs.

De tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten zal betaald worden op voorlegging van de vervoerbewijzen, uitgereikt door de NMBS en/of andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

2. Privévervoermiddelen

Voor de bedienden die gebruik maken van een ander vervoermiddel om zich te verplaatsen over een afstand van ten minste 1 kilometer, wordt de werkgeversbijdrage berekend op basis van de tabel met forfaitaire bedragen.

3. Fietsvergoeding

De werknemers die zich met de fiets van hun woonplaats naar hun arbeidsplaats (minimale afstand 1 km) en omgekeerd begeven zullen een vergoeding van 0,24 eur per afgelegde kilometer (bedrag vanaf 01.02.2020) bekomen.

4. Terugbetalingsmodaliteiten

De bijdrage van de werkgever in de door de werknemers gedragen vervoerskosten zal minstens maandelijks betaald worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/12/2019
Registratienr
156713
Geldig van
01/02/2020
Geldig tot
Neerleggingsdatum
10/12/2019
Registratiedatum
04/02/2020
Onderwerp
Werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten.
BS Bericht van neerlegging
17/02/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/11/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
13/01/2021
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN