Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 10/02/2021
Geldig vanaf: 01/02/2021

De huidige barema’s vindt u in de tabel.

Vanaf 1 februari 2021 worden de prijzen van de treinkaart van de NMBS verhoogd, zodat de schaal van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers vanaf die datum verhoogt.

Voor de reglementering en de praktische schikkingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 1201.