Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 28/05/2021
Geldig vanaf: 01/02/2021

De huidige barema’s vindt u in de tabel.

De prijzen van de treinkaart van de NMBS verhogen vanaf 1 februari 2021. Vanwege de specifieke regels in het paritair subcomité 140.05 wijzigt enkel de tussenkomst van de werkgever voor de werknemers die van het trein gebruik maken op 1 februari 2021.

De bedragen voor de werkgeverstussenkomst in de prijs van het andere openbaar vervoermiddelen veranderen niet.

Voor de reglementering en praktische schikkingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 1201.