Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 30/07/2009
Geldig vanaf: 01/01/2007

Het protocol van akkoord van 26 juni 2007 voorziet in een tussenkomst van het Sociaal Fonds in de kosten voor de bestuurderskaart voor de digitale tachograaf van werknemers die als arbeider-chauffeur tewerkgesteld zijn in de subsector voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.
De betrokken werknemers moeten als arbeider aangegeven zijn in de RSZ- categorie 084 en in het bezit zijn van een P-verhuizerskaart.
De werkgever die de kosten van de bestuurderskaart van zijn arbeiders-chauffeurs heeft betaald, kan aan de hand van het degelijk ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (zie rubriek “Formulieren”), hiervoor de voorziene tussenkomst van het Sociaal Fonds aanvragen. Dit formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van de factuur van het ITLB (1) , uitgeschreven op naam van de werkgever, betreffende de kosten van de bestuurderkaarten en waarop de naam en voornaam van de betrokken werknemers, alsook het nummer van hun bestuurderkaart zijn vermeld.
Bovendien zal bij de aanvraag tot tussenkomst een lijst gevoegd worden met de volgende gegevens:
– naam en voornaam van de betrokken arbeiders-chauffeurs;
– rijksregisternummer van de betrokken arbeiders-chauffeurs;
– nummer van hun P-verhuizerskaart;
– nummer van hun bestuurderkaart;
– geldigheidsdata van hun bestuurderkaart.
De financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds bedraagt maximaal de kostprijs gefactureerd door het ITLB (1) exclusief BTW en gebeurt slechts één keer per geldigheidsperiode. Indien het bedrag van de factuur evenwel lager is dan de maximale tussenkomst, wordt de tussenkomst beperkt tot het bedrag van deze factuur.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/10/2007
Registratienr
85604
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
Neerleggingsdatum
25/10/2007
Registratiedatum
08/11/2007
Onderwerp
de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de noodzakelijke bestuurderskaart voor de nieuwe digitale tachograaf
BS Bericht van neerlegging
20/11/2007
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
18/05/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
10/06/2008
Keywords
KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN)