Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot

01

Protocol akkoord 2019-2020

25/07/2019

01/01/2019

31/12/2020

02

Bevoegdheid van het paritair comité

09/10/2012

19/10/2012

040101

Loonvoorwaarden

15/06/2018

01/01/2018

040102

Loonvoorwaarden van het garagepersoneel

10/12/2001

01/10/1991

040103

Loonvoorwaarden in relatie tot de diensttijd

10/12/2001

01/12/1998

040104

Verwijderingsvergoeding en verblijfsvergoeding

18/06/2018

01/01/2018

040105

ARAB-vergoeding

17/11/2011

01/09/2011

040106

Lonen van de studenten

28/11/2005

01/07/2001

040201

Lonen vanaf 1 september 2019 (arbeiders garagepersoneel uitgezonderd)

11/12/2020

01/09/2019

040202

Lonen voor het garagepersoneel vanaf 1 februari 2021

06/02/2021

01/02/2021

31/01/2050

040203

Vergoedingen vanaf 1 december 2019

03/11/2020

01/12/2019

05

Eindejaarspremie

15/12/2014

01/01/2014

06

Anciënniteitspremie

25/01/2012

01/01/2012

0701

Wekelijkse arbeidsduur

20/04/1988

01/12/1987

0702

Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen

09/10/1998

01/01/1995

0703

Arbeidsduur

20/09/2005

01/10/2005

070301

Overuren

13/04/2015

01/01/2014

08

Tewerkstelling en loon op zon- en feestdagen

22/12/2016

13/06/2005

1002

Anciënniteitsverlof

30/12/2019

01/01/2020

1101

Economische werkloosheid en aanwerving tijdens periodes van economische werkloosheid

15/01/2013

01/01/2012

1102

Economische werkloosheid – ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen

15/01/2013

01/01/2013

31/12/2013

1201

Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten: regels

11/12/2019

01/07/2019

1202

Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten : bedragen vanaf 1 februari 2021

28/05/2021

01/02/2021

1203

Tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de noodzakelijke bestuurderskaart voor de nieuwe digitale tachograaf

30/07/2009

01/01/2007

13

Klein verlet

02/09/2021

25/07/2021

15

Tewerkstelling van studenten

23/03/1983

01/07/1982

30/06/1983

1502

Opzegtermijnen

19/03/2012

01/01/2012

31/12/2013

1901

Fonds voor bestaanszekerheid: statuten

25/06/2020

01/10/2018

1902

Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen

25/06/2020

01/01/2006

1903

Risicogroepen

24/10/2018

01/01/2019

31/12/2020

2002

Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

21/06/2021

01/06/2009

200501

Andere tussenkomsten van het Fonds

08/02/2010

01/06/2009

200502

Andere tussenkomsten van het Fonds (definitieve arbeidsongeschiktheid)

28/01/1991

01/01/1990

200503

Andere tussenkomsten van het Fonds (kosten voor het behalen van rijbewijs C en/of CE)

16/09/2019

01/01/2019

31/12/2020

2101

SWT 60 jaar

12/11/2019

01/01/2019

30/06/2021

2102

SWT 58 jaar – 35 jaar – zwaar beroep

12/11/2019

01/01/2019

30/06/2021

2103

SWT 58 jaar/59 jaar – 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep

12/11/2019

01/01/2019

30/06/2021

2104

SWT 58 jaar/59 jaar – 40 jaar loopbaan

27/02/2018

01/01/2017

31/12/2018

2105

SWT 58 jaar – Minder valide arbeiders of arbeiders die ernstige lichamelijke problemen hebben

03/02/2015

01/01/2014

31/12/2014

22

Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem

06/08/2014

01/01/2014

31/12/2014

2202

2101 SWT 60 jaar

12/11/2019

01/01/2015

31/12/2018

24

Syndicale Vorming

18/09/2012

01/07/2009

25

Syndicale premie

10/04/2020

01/07/2019

2601

Behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur

30/07/2009

01/01/2003

2801

Tijdskrediet met motief

05/11/2019

01/06/2019

2802

Tijdskrediet eindeloopbaan (recht)

05/11/2019

01/06/2019

2803

Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen)

05/11/2019

01/06/2019

31/12/2020

2806

Vlaamse aanmoedigingspremies

05/11/2019

01/06/2019

30

Industrieel leerlingwezen

18/12/2019

01/08/2016

32

Betaald Educatief Verlof

28/07/2009

01/01/1998

35

Nieuwe arbeidsregelingen

02/09/2008

13/06/2005

41

Kosten van medische schifting

31/07/2009

01/01/2001

4302

Akkoorden ter bevordering van de werkgelegenheid

16/09/1996

01/01/1995

48

Beroepsopleiding

18/09/2019

01/01/2019

51

Beperkt comité/Verzoeningsbureau

15/01/1998

31/01/1996

52

Sectoraal pensioenstelsel

18/04/2016

01/01/2016

56

Hospitalisatieverzekering

03/05/2018

01/01/2017

57

Innovatie

20/04/2015

20/11/2014

64

Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

13/05/2020 01/05/2020