Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 25/06/2020
Geldig vanaf: 01/01/2006

Bijdragen:

  • 1,70 % van de fictieve brutolonen aan 108 % voor het 2de kwartaal 2016;
  • 1,60 % van de fictieve brutolonen aan 108 % vanaf het 3de kwartaal 2016;
  • 3,88 % van de fictieve brutolonen aan 108 % voor het 4de kwartaal 2018.

Geïnd door: RSZ.

In hetzelfde Paritair Comité voor het vervoer werd op 19 december 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” (nr. 77979/CO/140.05). Deze CAO werd gewijzigd door:

  •  de cao van 21 januari 2016 (nr. 132526) ;
  • de cao van 27 juni 2018 (nr. 146831/CO/140.05).

Om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN

Deze bijdrage wordt geïnd door de RSZ. Om dit mogelijk te maken wordt het inschrijvingsnummer van de bijdrageplichtige werkgevers voorafgegaan door het kengetal 084.

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangeslotenen bij GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat zij geen bijzondere schikkingen dienen te treffen. Onze diensten houden automatisch rekening met de bovenvermelde bijdragen bij het opstellen van de afrekeningen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/06/2018
Registratienr
146831
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
09/07/2018
Registratiedatum
23/07/2018
Onderwerp
opleiding
BS Bericht van neerlegging
27/07/2018
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/12/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
02/01/2019
Keywords
TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

 

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132526
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
Neerleggingsdatum
12/02/2016
Registratiedatum
06/04/2016
Onderwerp
bijdragen, toelagen en tegemoetkomingen voor de werknemers en werkgeversbijdragen aan het sociaal fonds
BS Bericht van neerlegging
20/04/2016
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/03/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
06/04/2017
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

 

Datum CAO
19/12/2005
Registratienr
77979
Geldig van
01/01/2006
Geldig tot
Neerleggingsdatum
19/12/2005
Registratiedatum
11/01/2006
Onderwerp
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
BS Bericht van neerlegging
09/02/2006
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
23/05/2006
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID