Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 21/06/2021
Geldig vanaf: 01/06/2009

Uitkering: tijdelijke werkloosheid.

Bedrag:

  • Sectoraal (economisch): 5 EUR/dag (6 dagen-week) – 6 EUR/dag (5 dagen-week).
  • Wettelijk (technisch, slecht weer): 2 EUR/dag.
  • Coronavirus (overmacht): 5 EUR/dag (6 dagen-week) – 6 EUR/dag (5 dagen-week).

Betaling: werkgever (gedeeltelijke terugbetaling door het Fonds).

In het Paritair Comité voor het verver en de logistiek werd op 15 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de CAO van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” (nr. 94385/CO/140).

Deze CAO werd gewijzigd door de CAO van 24 september 2020 (CAO nr. 161274/CO/140).

1. Uitkering

De werklieden en werksters die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, hebben, vanaf 1 januari 1993, voor elke werkloosheidsdag welke voortspruit uit de toepassing van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (gebrek aan werk wegens economische redenen) recht op een bijkomende toelage voor werkloosheid voor zover ze aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering;
  • op het ogenblik der werkloosheid, in dienst zijn van de werkgever.

2. Bedrag en duur

Het bedrag van de bijkomende toelage voor werkloosheid wordt vanaf 1 januari 2006 vastgesteld als volgt, per dag van gedeeltelijke werkloosheid voor economische redenen:

  • 6 EUR in een 5 dagenweek;
  • 5 EUR in een 6 dagenweek.

Enkel de werklieden en werksters, dragers van een verhuizerskaart P, hebben recht op deze toelage.

Terugbetaling door het Fonds

De werkgever vult het formulier F1 in en zendt dit aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van 100% van de aanvullende uitkeringen ten laste van het Sociaal Fonds.

De terugbetaling is beperkt tot 60 dagen per werknemer per jaar en per bedrijf maximum 12% van de aan de RSZ aangegeven dagen van het jaar voordien.

Zelfs indien het aantal terugbetaalde aanvullende uitkeringen van het Sociaal Fonds beperkt zijn, heeft de werknemer van de werkgever recht op een aanvullende uitkering voor iedere dag dat hij tijdelijk werkloos was wegens economische redenen.

Coronavirus (overmacht)

01/03/2020-30/06/2020:

  • 6 EUR in een 5 dagenweek;
  • 5 EUR in een 6 dagenweek.

Terugbetaling door het Fonds.

3. Wettelijke uitkering

Sinds 2012, heeft de arbeider recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 EUR per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

PC 140.05 : de werkgever moet een aanvullende vergoeding van min. 2 EUR/dag werkloosheid betalen (technisch, slecht weer en arbeiders zonder P-kaart).

4. Tabel

Onbeperkt 5 EUR/dag (6 dagen-week)

6 EUR/dag (5 dagen-week)

Werkgever (gedeeltelijke terugbetaling Fonds) Economisch
Onbeperkt 2 EUR/dag Werkgever Slecht weer, technisch, arbeiders zonder P-kaart

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/06/2009
Registratienr
94385
Geldig van
01/06/2009
Geldig tot
Neerleggingsdatum
30/06/2009
Registratiedatum
17/09/2009
Onderwerp
bijkomende werkloosheidsuitkeringen
BS Bericht van neerlegging
30/09/2009
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/02/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
14/04/2010
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

 

Datum CAO
24/09/2020
Registratienr
161279
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
Neerleggingsdatum
28/09/2020
Registratiedatum
08/10/2020
Reikwijdte
Verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
Bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen
BS Bericht van neerlegging
19/10/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/11/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
18/01/2021
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)