200502 Andere tussenkomsten van het Fonds (definitieve arbeidsongeschiktheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 28/01/1991
Geldig vanaf: 01/01/1990

Tussenkomst: premie bij definitieve arbeidsongeschiktheid.

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 27 februari 1990 een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de betaling van een premie bij definitieve arbeidsongeschiktheid in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (KB 6 augustus 1990, BS 4 september 1990).

Iedere bestuurder die om medische redenen zijn professioneel C- of CE-rijbewijs verliest, dient zijn werkgever hiervan te verwittigen en hem binnen de twee werkdagen een medische attest te bezorgen.

In geval van definitief verlies van zijn rijbewijs C of CE en voor zover hij geen verandering van functie in de onderneming kan genieten, heeft de bestuurder recht op een premie waarvan het bedrag wordt bepaald door de Raad van Beheer van het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Bedoelde premie zal aan de betrokkene betaald worden door het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Het bedrag van de bovenvermelde premie wordt per individueel geval bepaald door de raad van beheer van het sociaal fonds. Indien een bestuurder om medische redenen zijn professioneel C- of CE-rijbewijs definitief verliest en hij in geen andere functie kan tewerkgesteld worden, dan kan een aanvraag voor de premie bij definitieve arbeidsongeschiktheid schriftelijk ingediend worden bij het fonds.