Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 12/11/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

het recht op bedrijfstoeslag toegekend aan de arbeiders die de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben en die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen.

Sinds 1 januari 2015 is de normale toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vastgesteld op 62 jaar.

Het is toegelaten om een leeftijdsgrens lager dan 62 jaar te voorzien door het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op niveau van de sector of van de onderneming. In dat geval mag de leeftijdsgrens niet lager zijn dan 59 jaar.

De volgende cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • het ontslag heeft plaats tijdens de geldigheidsperiode van de collectieve arbeidsovereenkomst;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst moet vóór 1 juli 2015 afgesloten en neergelegd zijn en uiterlijk op 1 januari 2015 in voege treden;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst voorziet een minimumleeftijd van 59 jaar;
  • de leeftijd van 59 jaar moet uiterlijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst bereikt zijn;
  • de loopbaanvoorwaarde bereiken die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van toepassing is (zie hierna).
  Mannen Vrouwen
  Leeftijd Loopbaan Leeftijd Loopbaan
2012-2013 58 jaar 38 jaar 58 jaar 35 jaar
2014 38 jaar
2015 60 jaar 40 jaar 60 jaar 31 jaar
2016 32 jaar
2017 33 jaar
2019-2020 59 jaar 40 jaar 59 jaar 40 jaar

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/09/2019
Registratienr
154762
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
07/10/2019
Registratiedatum
24/10/2019
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 33 jaar (waarvan 20 jaar nachtarbeid), 35 jaar (zwaar beroep) of 40 jaar beroepsverleden
BS Bericht van neerlegging
04/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/02/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
26/02/2020
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)