Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 01/12/2021
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep;
  • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar kunnen aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 60 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao of in een ondernemings-cao.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/10/2021
Registratienr
168372
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
03/11/2021
Registratiedatum
25/11/2021
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor de werknemers met een zwaar beroep en een lange loopbaan van 35 jaar – 140.05
BS Bericht van neerlegging
07/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/02/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
Keywords
LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
27/11/2021

 

Datum CAO
21/10/2021
Registratienr
168370
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
31/12/2024
Neerleggingsdatum
03/11/2021
Registratiedatum
25/11/2021
Reikwijdte
Paritair Subcomité voor de verhuizing
Onderwerp
Vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid (2023-2024) – 140.05
BS Bericht van neerlegging
07/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/01/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
Keywords
Tekst aangepast op
27/11/2021

 

Datum CAO
21/10/2021
Registratienr
168371
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
03/11/2021
Registratiedatum
25/11/2021
Reikwijdte
Paritair Subcomité voor de verhuizing
Onderwerp
Vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid (2021-2022) – 140.05
BS Bericht van neerlegging
07/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/01/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
Keywords
Tekst aangepast op
27/11/2021