Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 12/11/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Oudere werknemers van 59 jaar en ouder bij het einde van de arbeidsovereenkomst die op dat ogenblik 35 loopbaanjaren als werknemer kunnen bewijzen en in het kader van een zwaar beroep waren tewerkgesteld, kunnen genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag indien zij werden ontslagen.

Oudere werknemers van 59 jaar en ouder bij het einde van de arbeidsovereenkomst die op dat ogenblik 35 loopbaanjaren als werknemer kunnen bewijzen en in het kader van een zwaar beroep waren tewerkgesteld, kunnen genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag indien zij werden ontslagen.

Van deze 35 jaar moeten :

 • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
 • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Het begrip « zwaar beroep » kan 3 situaties behelzen:

 1. Werk in wisselende ploegen.

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd:

 • 2 ploegen van minstens 2 werknemers die elkaar in de loop van de dag zonder onderbreking opvolgen;
 • overlapping tussen twee ploegen is mogelijk gedurende maximaal ¼ van hun dagtaak;
 • de werknemer moet van ploeg wisselen: bijvoorbeeld, week 1: alle voormiddagen; en week 2: alle namiddagen.
 1. Werk in onderbroken diensten.

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd:

 • de werknemer moet permanent in deze regeling tewerkgesteld zijn: de onderbroken dienst moet de gewone arbeidsregeling zijn en mag niet occasioneel zijn;
 • er moeten minstens 11 uur verstrijken tussen het begin van de prestaties en het einde van de arbeidsdag;
 • er moet een onderbreking van minstens 3 uur zijn tussen 2 diensten;
 • de minimale duur van de arbeidsprestaties van een dag moet minstens 7 uren bedragen.
 1. Werk (in ploegen) met nachtprestaties.

Hieronder verstaat men de werknemer die tewerkgesteld is in een arbeidsregeling in ploegen met nachtprestaties, alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties in de zin van de cao nr. 46 op de nachtarbeid.

De SWT moet worden toegekend in toepassing van een collectieve arbeidsovereenkomst die op niveau van de sector of de onderneming werd gesloten.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/09/2019
Registratienr
154762
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
07/10/2019
Registratiedatum
24/10/2019
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 33 jaar (waarvan 20 jaar nachtarbeid), 35 jaar (zwaar beroep) of 40 jaar beroepsverleden
BS Bericht van neerlegging
04/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/02/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
26/02/2020
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)