Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 12/11/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Onder de volgende voorwaarden is het eveneens mogelijk te genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar 

Onder de volgende voorwaarden is het eveneens mogelijk te genieten van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met een beroepsloopbaan van 33 jaar :

  • ofwel betreft het een werknemer die gedurende minstens 20 jaar (in de loop van de 33 jaar) gewerkt heeft in een arbeidsregeling met nachtprestaties (regeling voorzien door de cao  nr. 46) ;
  • of het is de werknemers die tijdens de laatste 10 jaar minstens 5 jaar of tijdens de laatste 15 jaar minstens 7 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld geweest zijn. Met zwaar beroep wordt arbeid in opeenvolgende ploegen, werk in onderbroken dienst en nachtarbeid bedoeld.

Het begrip « zwaar beroep » kan 3 situaties behelzen:

1. Werk in wisselende ploegen

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd:

  • 2 ploegen van minstens 2 werknemers die elkaar in de loop van de dag zonder onderbreking opvolgen;
  • overlapping tussen twee ploegen is mogelijk gedurende maximaal ¼ van hun dagtaak;
  • de werknemer moet van ploeg wisselen: bijvoorbeeld, week 1: alle voormiddagen; en week 2: alle namiddagen.

2. Werk in onderbroken diensten

Hieronder verstaat men het werk dat als volgt is georganiseerd:

  • de werknemer moet permanent in deze regeling tewerkgesteld zijn: de onderbroken dienst moet de gewone arbeidsregeling zijn en mag niet occasioneel zijn;
  • er moeten minstens 11 uur verstrijken tussen het begin van de prestaties en het einde van de arbeidsdag;
  • er moet een onderbreking van minstens 3 uur zijn tussen 2 diensten;
  • de minimale duur van de arbeidsprestaties van een dag moet minstens 7 uren bedragen.

3. Werk (in ploegen) met nachtprestaties

Hieronder verstaat men de werknemer die tewerkgesteld is in een arbeidsregeling in ploegen met nachtprestaties, alsook andere vormen van arbeid met nachtprestaties in de zin van de cao nr. 46 op de nachtarbeid.

Dat recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag moet voorzien zijn door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in toepassing van en conform de modaliteiten en de voorwaarden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Opgelet: we raden u aan te letten op de gevallen die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald (nachtarbeid en/of zware beroepen?).

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/09/2019
Registratienr
154762
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
07/10/2019
Registratiedatum
24/10/2019
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar na 33 jaar (waarvan 20 jaar nachtarbeid), 35 jaar (zwaar beroep) of 40 jaar beroepsverleden
BS Bericht van neerlegging
04/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/02/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
26/02/2020
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)