Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 01/12/2021
Geldig vanaf: 01/07/2021
Geldig tot: 30/06/2023

Leeftijd: 60 jaar

Loopbaan: 33 jaar

Nachtarbeid/Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers:

  • die gedurende minstens 20 jaar (in de loop van de 33 jaar) gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties (regeling voorzien door de cao  nr. 46);
  • of die tijdens de laatste 10 jaar minstens 5 jaar of tijdens de laatste 15 jaar minstens 7 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld geweest zijn

Bovendien moeten deze werknemers:

  • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 60 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 151 (01/07/2021 – 30/06/2023).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de gevallen die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald (nachtarbeid en/of zware beroepen?) en op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/10/2021
Registratienr
168374
Geldig van
01/07/2021
Geldig tot
30/06/2023
Neerleggingsdatum
03/11/2021
Registratiedatum
25/11/2021
Reikwijdte
Paritair Subcomité voor de verhuizing
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar voor de werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep en een loopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen- 140.05
BS Bericht van neerlegging
07/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/02/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
Keywords
LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)
Tekst aangepast op
27/11/2021