Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 09/08/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 33 jaar

Nachtarbeid/Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers:

  • die gedurende minstens 20 jaar (in de loop van de 33 jaar) gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties (regeling voorzien door de cao  nr. 46);
  • of die tijdens de laatste 10 jaar minstens 5 jaar of tijdens de laatste 15 jaar minstens 7 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld geweest zijn.

Bovendien moeten deze werknemers:

  • een beroepsloopbaan van minstens 33 jaar aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 59 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 131 (2019-2020) en nr. 139 (01/01/2021 – 30/06/2021).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de gevallen die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald (nachtarbeid en/of zware beroepen?) en op de geldigheidsperiode van de cao.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
01/07/2019
Registratienr
152902
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
09/07/2019
Registratiedatum
29/07/2019
Onderwerp
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zware beroepen en nachtarbeid 01/01/2021-30/06/2021)
BS Bericht van neerlegging
07/08/2019
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/09/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2019
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

 

Datum CAO
01/07/2019
Registratienr
152899
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
09/07/2019
Registratiedatum
29/07/2019
Onderwerp
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zware beroepen en nachtarbeid 2019-2020)
BS Bericht van neerlegging
07/08/2019
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/09/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2019
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)