Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 27/02/2018
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2018

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 58 jaar in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen.

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 werd overeengekomen om de leeftijd op 58 jaar te behouden in 2017 en hem op 59 jaar te brengen in 2018.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die werd gesloten in toepassing van en in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad werden vastgesteld.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/11/2017
Registratienr
143330
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
23/11/2017
Registratiedatum
15/12/2017
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar, op 59 jaar of op 60 jaar
BS Bericht van neerlegging
29/01/2018
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
23/07/2018
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)