Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 29/05/2019
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2017

De toegang tot dit type SWT (60 jaar) is niet meer mogelijk sinds 2018, behalve als het kliksysteem wordt toegepast.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar mits een bepaalde loopbaan dat door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst moest worden voorzien, is sinds 1 januari 2018 afgeschaft.

  Mannen Vrouwen
  Leeftijd Loopbaan Leeftijd Loopbaan
2015 60 jaar 40 jaar 60 jaar 31 jaar
2016 32 jaar
2017 33 jaar

De toegang tot dit type SWT is dus niet meer mogelijk, behalve als het kliksysteem wordt toegepast:

  • op een gegeven ogenblik in 2015-2016-2017 vervulde de werknemer de leeftijdsvoorwaarde (60 jaar) en de loopbaanvoorwaarden van dat ogenblik;
  • er bestond een sectorale cao op dat ogenblik;
  • hij heeft geen gebruik gemaakt van de SWT-regeling (is blijven werken);
  • hij is ontslagen later.

De werknemer kan het SWT genieten als voornoemde voorwaarden vervuld zijn.

In deze sector bestaat een collectieve arbeidsovereenkomst die een SWT vanaf 60 jaar voorziet.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2015
Registratienr
128587
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
30/06/2015
Registratiedatum
11/08/2015
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (overgangsmaatregel)
BS Bericht van neerlegging
17/08/2015
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/05/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
07/07/2016
Keywords
LONEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)