Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 18/09/2012
Geldig vanaf: 01/07/2009

Elk effectief en plaatsvervangend lid van de ondernemingsraden, van de comités voor preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardigingen heeft in principe jaarlijks per mandaat recht op twee dagen door zijn werkgever betaalde afwezigheid, om deel te nemen aan de vormingscursussen die worden ingericht door de vakbonden.

Het aantal dagen afwezigheid voor syndicale vorming, waarop de effectieve en plaatsvervangende leden van de ondernemingsraden, van de comités voor preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardigingen per mandaat recht hebben, wordt getotaliseerd op sectorniveau en dit per syndicale organisatie. In functie van dit getotaliseerd aantal kunnen bijkomende dagen toegekend worden aan effectieve en plaatsvervangende leden, die nood hebben aan meer dan 2 dagen syndicale vorming per mandaat. Dit tot uitputting van het getotaliseerde aantal afwezigheidsdagen voor syndicale vorming per organisatie.

De aanvragen zullen door de vakorganisatie worden ingediend bij de werkgever, tenminste 2 weken voor het begin van de geplande afwezigheid.

Het loon per dag gevolgde syndicale vorming wordt als volgt bepaald:

De werkgevers kunnen de loonkosten van hun werknemers die afwezig zijn wegens syndicale vorming, terugvorderen bij het sociaal fonds.

De praktische modaliteiten voor de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zullen uitgewerkt worden door de Raad van Beheer van het sociaal fonds van de sector.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/06/2009
Registratienr
94386
Geldig van
01/07/2009
Geldig tot
Neerleggingsdatum
30/06/2009
Registratiedatum
17/09/2009
Onderwerp
syndicale vorming
BS Bericht van neerlegging
30/09/2009
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/02/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
14/04/2010
Keywords
SYNDICALE VORMING