Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 30/07/2009
Geldig vanaf: 01/01/2003

In deze sector worden specifieke bepalingen genomen in verband met het behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur.

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 26 november 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het verlies van medische schifting chauffeur in de subsector voor verhuisonderneming, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. (Nr. 69287/CO/140.05).

  • Iedere bestuurder die om medische redenen zijn professioneel C of CE rijbewijs verliest, dient zijn werkgever hiervan te verwittigen en hem binnen de twee werkdagen een medisch attest te bezorgen.
  • De bestuurder krijgt de mogelijkheid om bij definitiefverlies van zijn rijbewijs C of CE tengevolge het oogonderzoek, in het bedrijftewerkgesteld te blijven in een andere functie met een loonaapassing volgens de functieclassificatie hernomen in de CAO van 12-06-2001.
  • Een medisch dossier van betrokkene moet worden opgemaakt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/11/2003
Registratienr
69287
Geldig van
Geldig tot
Neerleggingsdatum
10/12/2003
Registratiedatum
13/01/2004
Onderwerp
behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur
BS Bericht van neerlegging
28/01/2004
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/07/2004
Gepubliceerd in het B.St. van
23/09/2004
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN