Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 05/07/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2019

Bijdrage:

  • Vanaf het eerste kwartaal van 2019 tot en met het tweede kwartaal 2019 zijn de betrokken ondernemingen een bijdrage verschuldigd van 0,10 pct., berekend op het volledig loon van hun bediendepersoneel.
  • Voormelde bijdrage zit vervat in de globale bijdrage verschuldigd aan het Sociaal Fonds.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 8 mei 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen (nr.139313/CO/226).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/12/2018
Registratienr
149466
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
30/06/2019
Neerleggingsdatum
06/12/2018
Registratiedatum
11/12/2018
Onderwerp
werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
18/12/2018
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/03/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2019
Keywords
RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID