1. Principe

Gelet op het mobiel karakter van het tewerkgesteld personeel, waardoor onmogelijk vanuit de ondernemingen kan gezorgd worden voor een aantal sanitaire voorzieningen (zoals bijvoorbeeld wasplaatsen, refters, toiletten, dranken, enz.) dient noodgedwongen beroep gedaan te worden op de bestaande privé-accommodatie.

Daarom kennen de werkgevers aan hun (niet-sedentaire) werknemers een vergoeding toe, ARAB-vergoeding genaamd.

Deze ARAB-vergoeding geldt als terugbetaling van de kosten die worden gedaan door het niet-sedentaire personeel, buiten de zetel van de onderneming, vermeld in het arbeidsreglement, maar die eigen zijn aan de onderneming.

  1. Procedure

De ARAB-vergoeding dient vermeld te worden op de fiche 281.10 van de werknemers onder de rubriek “kosten eigen aan de werkgever”.

  1. Bedrag

Voor elk uur van de diensttijd wordt sedert 01/09/2012 aan de werklieden een forfaitaire ARAB-vergoeding ten bedrage van € 1,12 toegekend voor elk uur van de diensttijd.