Let erop dat uw werknemers hun vakantiedagen vóór het einde van het jaar uitputten!

Door de coronapandemie hebben uw werknemers misschien weinig vakantie genomen. Toch moet u er op toezien dat de wettelijke vakantiedagen voor 31 december worden opgenomen. Mogen vakantiedagen worden overdragen naar volgend jaar en wat als uw werknemers onmogelijk hun vakantiedagen kunnen inplannen?