Het corona-ouderschapsverlof wordt quarantaineverlof

Vanaf oktober 2020 zullen ouders die hun kinderen moeten opvangen als gevolg van de sluiting van de school, crèche of centrum voor de opvang van gehandicapte personen geen beroep meer kunnen doen op het corona-ouderschapsverlof maar wel op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.