140.05 Verhoging van de werkgeversbijdrage in de openbare vervoerskosten vanaf 1 juli 2019

31/07/2019

De sociale partners binnen de NAR hebben een nieuwe cao nr. 19/9 gesloten betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers. Deze cao voorziet in geval van verplaatsing met het openbaar vervoer een nieuwe forfaitaire schaal op basis van de afgelegde afstand vanaf 1 juli 2019. Als gevolg hiervan verhoogt de tussenkomst van de werkgevers van PSC 140.05  in de openbare vervoerskosten van de werknemers op 1 juli 2019.

Deze nieuwe cao heeft geen invloed op de tussenkomst van de werkgever in de privé-vervoerskosten.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1202 van de sectorale documentatie.