140.05 Betaling van de anciënniteitspremie in januari 2019

10/12/2018

Bedragen voor 2018 (betaalbaar in januari 2019)

  • 25,00 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 3 jaar;
  • 48,00 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 5, 6, 7, 8 en 9 jaar;
  • 85,00 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 10, 11, 12, 13 en 14 jaar;
  • 122,00 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 15, 16, 17, 18 en 19 jaar;
  • 160,00 EUR voor werknemers met een anciënniteit van 20 jaren en meer.

Opmerkingen

Werknemers die het bedrijf verlaten hebben in de loop van het jaar, om andere dan zwaarwichtige redenen, en in aanmerking komen voor de anciënniteitspremie, behouden het recht op deze premie, pro rata.

De werkgever kan, binnen een periode van 3 maanden na betaling van de anciënniteitspremie, de bedragen terugvorderen bij het Sociaal Fonds, mits voorlegging van een betalingsbewijs en een kopie van de P-verhuizerskaart van de betrokken werknemer.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 06 van de sectorale documentatie.