In tegenstelling tot de opleidingen die Ambassador verhuisopleidingen organiseert, gaat het hier om opleidingen gegeven door de werkgever. Deze opleidingen zijn zeer bedrijfsspecifiek, de expertise hiervan ligt bij het bedrijf.

Erkende interne opleidingen zijn opleidingen die door het bedrijf in eigen beheer georganiseerd worden. Instructeur, opleidingsprogramma en materiaal worden door het bedrijf ter beschikking gesteld.

1. Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kunnen interne bedrijfsopleidingen worden erkend als permanente vorming:

  • Eigen instructeur volgde eerst bij Ambassador de opleiding ‘coach op de werkvloer’.
  • Aanvraagformulier ten laatste 2 weken voor opleiding invullen met de volgende info: Datum en plaats van opleiding, kort opleidingsprogramma, naam instructeur en aantal deelnemers. Vervolgens terugbezorgen aan juan.caballero@sfverhuizingen.be.
  • Deelnemerslijsten  ingevuld en getekend terug te bezorgen aan Ambassador verhuisopleidingen vzw binnen twee weken na de opleiding..

2. Inhoud interne bedrijfsopleidingen

Naast de vaktechnische aspecten, hebben deze opleidingen eveneens betrekking op de communicatieve vaardigheden en de werkhouding tegenover de klant, de teamleader en de collega’s.

3. Engagement van Ambassador.

  • De voorafgaandelijk pedagogische vorming van de bedrijfsinstructeur op zich te nemen.
  • Een opleidingsattest af te leveren indien aan de voorwaarden voldaan is.
  • Tussenkomst in de loonkost van een door Ambassador erkende instructeur/coach:
    • 30€ per lesuur wanneer 4 tot 6 werknemers worden gecoacht met een max. van 8 lesuren per dag. Indien minder dan 4 werknemers voorziet Ambassador een percentage van het totaalbedrag/lesuur.
    • De tussenkomst in de loonkost is gelimiteerd per bedrijf: Het maximumbedrag (30 euro/uur) kan slechts 2x per jaar uitbetaald worden aan een bedrijfsinterne instructeur die een volledige dag (8u) aan opleiding besteedt (volgens de formule 2x30x8).
1 wn 2 wn 3 wn 4 wn 5 wn 6 wn
€ 7.5/u € 15/u € 22/u € 30/u € 30/u € 30/u