Joint (sub-)Committee no.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 09/08/2019
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 35 jaar

Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in een zwaar beroep;
  • een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar kunnen aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 59 jaar of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao of in een ondernemings-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 132 (2019-2020) en nr. 140 (01/01/2021 ? 30/06/2021).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Applicable collective bargaining agreement: to read the full text, click on the registration number.

Date CLA
01/07/2019
Registration No
152903
Valid from
01/01/2021
Valid until
30/06/2021
Deposit date
09/07/2019
Registration date
29/07/2019
Topic
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan 01/01/2021-30/06/2021)
BS Notice of deposit
07/08/2019
Universally binding statement
-
Declared universally binding by Royal Decree of
29/09/2019
Published in the B.St. of
09/10/2019
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

 

Date CLA
01/07/2019
Registration No
152900
Valid from
01/01/2019
Valid until
31/12/2020
Deposit date
09/07/2019
Registration date
29/07/2019
Topic
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan 2019-2020)
BS Notice of deposit
07/08/2019
Universally binding statement
-
Declared universally binding by Royal Decree of
29/09/2019
Published in the B.St. of
16/10/2019
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)