Joint (sub-)Committee no.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 03/02/2015
Valid from: 01/01/2014
Geldig tot: 31/12/2014

Het betreft werknemers die de leeftijd van 58 jaar bereiken, 35 loopbaanjaren kunnen bewijzen en erkend zijn als mindervalide werknemer of als werknemer met ernstige lichamelijke problemen.

Dit type SWT moet enkel op nationaal vlak voorzien zijn (collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad). Hoewel dit niet nodig is, werd in deze sector toch een cao afgesloten.

Applicable collective bargaining agreement: to read the full text, click on the registration number.

Date CLA
19/12/2013
Registration No
120271
Valid from
01/01/2014
Valid until
31/12/2014
Deposit date
09/01/2014
Registration date
20/03/2014
Topic
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar, op 58 jaar of op 60 jaar
BS Notice of deposit
15/04/2014
Universally binding statement
-
Declared universally binding by Royal Decree of
22/02/2015
Published in the B.St. of
05/03/2015
Keywords
-