(Sous-)commission mixte n°. :
140.05.00-00.00

Bijwerking: 25/06/2020
Geldig vanaf: 01/01/2006

Bijdragen:

  • 1,70 % van de fictieve brutolonen aan 108 % voor het 2de kwartaal 2016;
  • 1,60 % van de fictieve brutolonen aan 108 % vanaf het 3de kwartaal 2016;
  • 3,88 % van de fictieve brutolonen aan 108 % voor het 4de kwartaal 2018.

Geïnd door: RSZ.

In hetzelfde Paritair Comité voor het vervoer werd op 19 december 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” (nr. 77979/CO/140.05). Deze CAO werd gewijzigd door:

  •  de cao van 21 januari 2016 (nr. 132526) ;
  • de cao van 27 juni 2018 (nr. 146831/CO/140.05).

Pour lire le texte intégral, cliquez sur le numéro d'enregistrement.

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN

Deze bijdrage wordt geïnd door de RSZ. Om dit mogelijk te maken wordt het inschrijvingsnummer van de bijdrageplichtige werkgevers voorafgegaan door het kengetal 084.

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangeslotenen bij GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat zij geen bijzondere schikkingen dienen te treffen. Onze diensten houden automatisch rekening met de bovenvermelde bijdragen bij het opstellen van de afrekeningen.

Convention collective applicable : pour lire le texte intégral, cliquez sur le numéro d'enregistrement.

Date CLA
27/06/2018
Numéro d'enregistrement
146831
Valable à partir de
01/01/2018
Valable jusqu'au
31/12/2018
Date du dépôt
09/07/2018
Date d'enregistrement
23/07/2018
Sujet
opleiding
BS Avis de dépôt
27/07/2018
Déclaration universellement contraignante
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
12/12/2018
Publié dans le B.St. de
02/01/2019
Mots clés
TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

 

Date CLA
21/01/2016
Numéro d'enregistrement
132526
Valable à partir de
01/01/2016
Valable jusqu'au
Date du dépôt
12/02/2016
Date d'enregistrement
06/04/2016
Sujet
bijdragen, toelagen en tegemoetkomingen voor de werknemers en werkgeversbijdragen aan het sociaal fonds
BS Avis de dépôt
20/04/2016
Déclaration universellement contraignante
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
23/03/2017
Publié dans le B.St. de
06/04/2017
Mots clés
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

 

Date CLA
19/12/2005
Numéro d'enregistrement
77979
Valable à partir de
01/01/2006
Valable jusqu'au
Date du dépôt
19/12/2005
Date d'enregistrement
11/01/2006
Sujet
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
BS Avis de dépôt
09/02/2006
Déclaration universellement contraignante
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
01/04/2006
Publié dans le B.St. de
23/05/2006
Mots clés
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID