(Sous-)commission mixte n°. :
226.00.00-00.00

Mise à jour : 09/08/2019
Valable à partir du : 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Leeftijd: 59 ans

Loopbaan: 35 ans

Zwaar beroep

Dit stelsel heeft tot doel het recht op een bedrijfstoeslag toe te kennen aan werknemers die:

  • tewerkgesteld zijn in een un métier difficile;
  • een beroepsloopbaan van minstens 35 ans kunnen aantonen op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslagen worden tijdens de geldigheidsperiode van de cao;
  • 59 ans of ouder zijn uiterlijk op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van de cao.

Van deze 35 jaar moeten :

  • ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, een zwaar beroep behelzen. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao of in een ondernemings-cao die uitdrukkelijk vermeldt dat ze werd afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 132 (2019-2020) en nr. 140 (01/01/2021 ? 30/06/2021).

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

Convention collective applicable : pour lire le texte intégral, cliquez sur le numéro d'enregistrement.

Date CLA
01/07/2019
Numéro d'enregistrement
152903
Valable à partir de
01/01/2021
Valable jusqu'au
30/06/2021
Date du dépôt
09/07/2019
Date d'enregistrement
29/07/2019
Sujet
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan 01/01/2021-30/06/2021)
BS Avis de dépôt
07/08/2019
Déclaration universellement contraignante
-
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
29/09/2019
Publié dans le B.St. de
09/10/2019
Mots clés
SYSTÈME DE CHÔMAGE AVEC PAIEMENT UNIQUE (SWT)

 

Date CLA
01/07/2019
Numéro d'enregistrement
152900
Valable à partir de
01/01/2019
Valable jusqu'au
31/12/2020
Date du dépôt
09/07/2019
Date d'enregistrement
29/07/2019
Sujet
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (zwaar beroep met 35 jaar beroepsloopbaan 2019-2020)
BS Avis de dépôt
07/08/2019
Déclaration universellement contraignante
-
Déclaré universellement contraignant par le décret royal du
29/09/2019
Publié dans le B.St. de
16/10/2019
Mots clés
SYSTÈME DE CHÔMAGE AVEC PAIEMENT UNIQUE (SWT)